Świadczenia Rodzinne tel. 59 83 41 699


Kierownik - Romana Czarnowska


Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych - Katarzyna Rudnik


Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych - mgr Milena Mielnik


Referent ds. Świadczeń Rodzinnych - Wojciech Wolański


Referent ds. Świadczeń Rodzinnych - mgr Marzena Zblewska


Ustawa o Świadczeniach RodzinnychUstawa o Dłużnikach AlimentacyjnychUstawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieciWniosek 500+W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Ośrodek ma więc 3 miesiące od dnia złożenia wniosku na przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego. Wnioskodawcy, który złoży wniosek po 1 lipca nie będzie przysługiwało wyrównanie od 1 kwietnia – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek z wymaganymi dokumentami.