Strona Główna

Osrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Człuchowie. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogłoszenia

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 informuję, iż Gmina Człuchów zamierza przystąpić do tego programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Jeżeli ktoś z Państwa lub Państwa rodzin chciałby skorzystać z usług Asystenta proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plantowa 28 w Człuchowie lub telefonicznie (59) 834 37 96.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 16.10 br

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 7:00 do 15:00


RODO 25.05.2018


Wypłaty zasiłków w kasie GOPS 27.02.2020r.; 30.03.2020r.

<