Strona Główna

Osrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Człuchowie. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogłoszenia

Kontakt z koordynatorem transportu Gminnego do punktu szczepień - 534599759 lub 534451128

Powszechny spis rolny

Wypłaty świadczeń na konto 25 styczeń

Zarządzenie Kierownika 03/2020

Komunikat


RODO 25.05.2018


w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce gops człuchów informuje, że począwszy od m-c marca do odwołania nie będzie realizowana wypłata gotówkowa Świadczeń. co za tym idzie prosimy o informacje telefoniczną Pomoc Społeczna tel/fax 59 834 37 96, Świadzczenia Rodzinne tel 59 834 16 99 w celu przekazania kont bankowych

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 7:00 do 15:00

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zaleca się ograniczenie kontaktów z tutejszym urzędem. Preferowany sposób do kontaktu to: tel. 598343796 , email - gminnyosrodekpomocyspolecznej@neostrada.pl.

Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów wsprawie określania szczególnych form pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem COVID_19.

Wniosek