Strona Główna

Osrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Człuchowie. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 7:00 do 15:00


RODO 25.05.2018


Wypłaty zasiłków w kasie GOPS 29.04.2019r

<